Adana Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

Adana Çocuk Yoğun Bakım ÜnitesiYayın Tarihi: 02-01-2018 15:03:06 - Konumu: Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi - Comments -

Adana balcalı hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi iletişim adresi ve biligileri. Adana Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi doktorları kimler?


Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizde, ikisi izole olmak üzere toplam 13 yatak bulunmakta olup, yaklaşık olarak yıllık 800 çocuk hastaya temel ve ileri yaşam desteği hizmeti sunulmaktadır.

Ünitemizde yaşamsal bulguların monitörizasyonu invaziv ve non-invaziv olarak yapılabilmekte, temel yaşamsal bulguların monitörizasyonunun yanı sıra; intraabdominal basınç, intrakranial basınç, kardiak output, rest energy expenditure, BIS, NIRS ve video EEG monitörizasyonu da uygulanmaktadır.
Erken enteral beslenme prensibinden hareketle mümkün olan en kısa zamanda hastalara enteral beslenme başlanmakta ayrıca gerekli olan her türlü parenteral nutrisyon da ünitemizde uygulanabilmektedir.

Hastalara X-ray, ultrasonografi, ekokardiografi gibi görüntülemeler ve biyopsi alınması, trakeotomi açılması gibi cerrahi işlemler yatak başında uygulanabilmektedir.
Solunum desteği gerektiren hastalara konvansiyonel mekanik ventilasyonun yanı sıra, yüksek frekanslı ossilatuar ventilayon (HFOV) ve Neurally Adjusted Ventilatory Assist (NAVA) ventilasyon da uygulanmaktadır.

Gerektiği durumlarda hastalara renal replasman tedavileri, plazma exchange ve ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu (ECMO) rahatlıkla uygulanabilmektedir.
Ünitemizde bir profesör doktor, bir yardımcı doçent doktor, beş yan dal asistanı, bir kıdemli asistan, bir birinci yıl asistanı, iki intörn doktor, bir sorumlu hemşire, 24 hemşire, sekiz hasta bakıcı, bir sekreter ve bir temizlik görevlisi hizmet vermektedir.

Çalışma Saatleri :

Dahili Telefon : 3377
Direkt Telefon :

Web Adresi : http://med.cukurova.edu.tr/pyb/


Pay