Adli Bilimler Eğitimi

Adli Bilimler EğitimiYayın Tarihi: 14-03-2018 15:43:05 - Konumu: Makale - Yer: Türkiye - Comments -

Tıp Fakültelerinde staj eğitimleri sırasında Adli Tıp eğitimi genellikle 5.inci sınıflarda verilmektedir. Hekimlik yaşamında birinci basamak hekimi olarak aktarılan bilgiler kullanılmakta olup, bu ders notlarında ele alınan temel konular öncelikle başvurulacak kaynaklar konusunda yardımcı olacak nitelikte hazırlanmıştır.

Günümüzde Adli Bilimlerin konumu ve kapsamı geçmişe göre çok farklılaşmıştır. Gündemindeki sorunları Sağlık bilimleri, Fen bilimleri ve Sosyal bilimlerin farklı meslek alanlarını kullanarak çözümlemeye çalışmaktadır. Bunun için eğitim, teknolojik gelişme ve bilimsel araştırmanın tüm dinamik yaklaşımlarından yararlanılmaktadır.

Gelişen teknolojinin hukuk sistemine olan katkıları doğrultusunda Adli Bilimlerin içeriği ve işlevleri yaygın boyutlara ulaşmaktadır. Dolayısıyla yakın döneme kadar dışarıdan bakıldığında sadece otopsi yapılan veya adli rapor düzenlenen bir bilim alanı olarak tanınan Adli Tıp, son yıllarda bir çok bilim dalı ile ortak çalışan multidisipliner bir yapıya kavuşmuştur.


Pay