Hekimlerin Mesleki Sorumlulukları

Hekimlerin Mesleki SorumluluklarıYayın Tarihi: 14-03-2018 15:58:31 - Konumu: Makale - Yer: Türkiye - Comments -

Sağlık çalışanları mesleklerini uygularken, kendileri ve hastalarını korumak adına, malpraktis iddialarıyla karşılaşmamak ya da karşılaştıklarında süreci doğru yönetebilmek adına mesleki sorumluluklarını, ilgili yasal düzenlemeler ve yaklaşımları, sürecin nasıl yürüdüğünü bilmek durumundadır.

Sağlık çalışanları, dersin hedef kitlesi hekimler olduğundan hekimlere sınırlanacaktır.

Konu aktarılmadan önce, hekimlerin neden şikayet edildiğinin üzerinde durulması uygun olacaktır:
- Önemsenmeme-kötü davranış-iletişimsizlik; Yeteri zaman ayrılmaması, dinlenilmemesi, açıklama yapılmaması, anlayış gösterilmemesi, anlaşılmama.
-Beklentilerin yüksek olması ya da yükseltilmesi, yapılabileceklerin ya da mevcut güçlüklerin iyi tanımlanmaması,
-Yönlendirilme,
-Tazminat elde etme,
-Medyatik-ilgi çeken konular olması,
-Hekimliğin kötü uygulanması, zarar görme ya da zarar gördüğünü düşünme,
-Hak arama, Doğruyu öğrenme isteği

Bu listeyi uzatmak mümkün. Yapılan çalışmalarda malpraktis olgularının %10 kadarının şikayete konu olduğu belirtilmektedir. Hasta ve yakınlarıyla doğru iletişim kurulduğunda, hasta ve yakınlarının hekimin çaba gösterdiğine ve gerekeni yaptığına inandıklarında şikayet etmedikleri, dolayısıyla konunun yargıya intikal etmediği görülmektedir. Hasta ve yakınlarının tıbbı bilmeleri, konuya hakim olmaları, tıbbi uygulamanın doğru ya da yanlışlığını değerlendirmeleri ve bunun sonucunda şikayet etmeleri beklenen bir durum değildir. Daha çok duygularıyla hareket etmektedirler. Bu nedenle, doğru iletişim ve bilgilendirme şikayeti azaltacaktır.

Tedbirsizlik:
a) İlaç komplikasyonu ve yan etkilerinin göz ardı edilmesi,
b) Tedavi öncesi gerekli tetkiklerin yapılmamış olması,
c) Ameliyat öncesi ameliyathanenin denetlenmemesi,
d) Malzemenin sterilize edilmemesi,
e) Hastaya yeterli bilgi verilmemiş olması,
f) Operasyon sırasında hastanın vücudunda bazı cihazların unutulması,
g) Kurşun yarasına sahip hastanın vücudunda kurşun kalıp kalmadığı araştırılmaksızın, yarası temizlenerek eve gönderilmesi ve ertesi gün ağırlaşan hastanın vücudunda kalan kurşuna bağlı iç kanamadan ölmesi.

Dikkatsizlik:
a) Tıbbi müdahale sırasında gerekli temizlik şartlarına uyulmaması,
b) Operasyon sırasında önemli bir siniri ya da arteri kesmek,
c) Hareketsiz kalması gereken hastayı hareket ettirmek,
d) Anestezide tüplerin karıştırılması.

Kusur
Başka şekilde davranma olanağı var iken ve bu zorunlu iken o şekilde davranılmaması durumunda sorumluluğun ortaya çıkmasıdır.
- Kast (amaçlama) ve ihmal şeklindedir.
- Özen eksikliği,
- Tanıda kusur,
- Tedavi seçiminde kusur,
- Beceri kusurları.

Hekimin uygulamalarında kusur:
Tanı-tedavi-takipte;
- Özen – dikkat eksikliği,
- Bilgi, beceri eksikliği,
- Endikasyon-kontrendikasyon,
- Tıp standartlarından sapma.


Pay